Главная / История

История

Астана қаласының Балалар көркемсурет мектебі 1983 жылы құрылған.

Мектептің қалыптасуына Сәулетшілер одағының мүшесі, ҚР Білім беру үздігі Рагулин Владимир Федорович бірінші директоры үлкен үлес қосты. Ол тамаша педагогикалық ұжым қалыптастырды. Көптеген мұғалімдер оның бұрынғы тәрбиеленушілері, бұл мектептің ең жақсы дәстүрлерін тікелей жеткізуге ықпал етеді. Мектеп № 18 орта мектеп базасында ашылды және 5 оқу сыныбы болды. Жылдар өтті, енді БКМ филиалдары бар және 15 оқу сыныптары бар. 37 жыл ішінде оны 1000-нан астам оқушы бітірді. Біздің көптеген түлектеріміз жақын және алыс  шетелдердің орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқуын жалғастырып, көптеген салаларда - сәулет, дизайн және көркем бағытта мамандық тапқандарын мақтан тұтамыз.

____________________________________        

Детская художественная школа г.Астаны была образована в 1983 году.

     Большой вклад в становление школы внес первый директор ДХШ Рагулин Владимир Федорович - член Союза архитекторов, отличник образования РК. Он сформировал прекрасный  педагогический коллектив. Многие педагоги ее бывшие воспитанники, что способствует непосредственной передаче лучших традиций  школы. Школа была открыта на базе СШ № 18 и имела  5  учебных классов. Прошли годы, и теперь ДХШ имеет филиалы и насчитывает 15 учебных классов. За 37 лет ее окончили более 1000 учеников. Мы по праву гордимся тем, что многие наши выпускники продолжали обучение в средних  специальных и высших учебных заведениях ближнего и дальнего зарубежья, нашли призвание во многих сферах - архитектурного, дизайнерского и художественного направлений.